Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

+30 26650 27795

Πέμπτη, Ιούλιος 25, 2024

Ηλεκτρολογική Συντήρηση

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εργασία της τακτικής συντήρησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων καθίσταται απαραίτητη λόγω της συμμετοχής ηλεκτρονικών - ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μερών στην κατασκευή των εν λόγω έργων και προτείνεται η υλοποίησή της δύο (2) φορές ετησίως ανά εξάμηνο (περιοδική εκτέλεση εξαμηνιαία ή ετήσια ανάλογα με το είδος της εργασίας).

Με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής προλαμβάνονται τυχόν ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές αστοχίες στον εξοπλισμό που

θα είχαν ως συνέπειες αφενός την απώλεια παραγωγής ενέργειας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα και αφετέρου την πρόκληση βλαβών μεγαλύτερου κόστους σε σχέση με το αρχικό κόστος αποκατάστασης κατά τη φάση της προληπτικής συντήρησης.


Τέλος, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στις περιπτώσεις που προκύπτουν αποζημιώσεις από συμβάντα για τα συγκεκριμένα έργα, ζητούν Συμβόλαια Συντήρησης που αποδεικνύουν ότι οι εγκαταστάσεις έχουν συντηρηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο.
Η Εταιρεία κατά την ανάληψη νέου Συμβολαίου Συντήρησης για φ/β εγκατάσταση, δεσμεύεται στην έκδοση γραπτής αναφοράς που στοιχειοθετεί την πλήρη εικόνα της και συνοδεύεται από προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας της. Επίσης μετά τη διεξαγωγή κάθε τακτικής συντήρησης εκδίδεται Αναφορά, αφενός με τις Εργασίες που εκτελέσθηκαν και τις μετρήσεις που ελήφθησαν και αφορούν τη λειτουργία – απόδοση της εγκατάστασης και αφετέρου με τις πιθανές εργασίες βελτίωσης – πρόληψης που απαιτούνται για την φ/β εγκατάσταση.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αμέσως παρακάτω αποτυπώνονται οι εργασίες που η Εταιρεία μας προσφέρει στα πλαίσια μιας τακτικής συντήρησης, με αντίστοιχη ένδειξη περιοδικότητας εκτέλεσης για κάθε μια από αυτές:

 1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1.1 Αποτύπωση ηλεκτρικής λειτουργίας στοιχειοσειρών (ΙV test)

ΕΤΗΣΙΑ

1.2 Μέτρηση - καταγραφή τάσης ανοικτού κυκλώματος

ΕΤΗΣΙΑ

1.3 Μέτρηση – καταγραφή έντασης κυκλώματος

ΕΤΗΣΙΑ

1.4 Μέτρηση – καταγραφή ισχύος κυκλώματος

ΕΤΗΣΙΑ

1.5 Μέτρηση αντίστασης γείωσης

ΕΤΗΣΙΑ

1.6 Έλεγχος διαρροής καλωδιώσεων

ΕΤΗΣΙΑ

1.7 Έλεγχος συνέχειας αγωγών, ισοδυναμικών συνδέσεων

ΕΤΗΣΙΑ

1.8 Έλεγχος πολικότητας και εύρεση φάσεων

ΕΤΗΣΙΑ

1.9 Έλεγχος καλής λειτουργίας προστασίας διαφορικού ρελέ

ΕΤΗΣΙΑ

1.10 Έλεγχος σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος και υπολογισμού αναμενόμενου ρεύματος βραχυκλώσεως

ΕΤΗΣΙΑ

 2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

2.1 Έλεγχος συσφίξεων επί του συστήματος ανάρτησης (βάσεις)

ΕΤΗΣΙΑ

2.2 Έλεγχος διαβρώσεων επί της επιφανείας τους (ρωγμές, σπασίματα κλπ)

ΕΞΑΜΗΝΗ

2.3 Οπτικός έλεγχος και αντικατάσταση φθαρμένων δεματικών (tire-up)

ΕΞΑΜΗΝΗ

2.4 Έλεγχος για τυχόν σκιάσεις

ΕΞΑΜΗΝΗ

 3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ

3.1 Οπτικός έλεγχος συσκευής και ηλεκτρολογικών συνδέσεων

ΕΞΑΜΗΝΗ

3.2 Καθαρισμός φίλτρων

ΕΞΑΜΗΝΗ

3.3 Ανάγνωση καταγεγραμμένων μηνυμάτων κατά τη λειτουργία

ΕΤΗΣΙΑ

3.4 Έλεγχος στεγανότητας συσκευής

ΕΤΗΣΙΑ

3.5 Έλεγχος γείωσης συσκευής

ΕΤΗΣΙΑ

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ

4.1 Έλεγχος έναντι οξειδώσεων, διαβρώσεων

ΕΞΑΜΗΝΗ

4.2 Έλεγχος συσφίξεων συστήματος γείωσης

ΕΤΗΣΙΑ

4.3 Οπτικός έλεγχος καθιζήσεων

ΕΞΑΜΗΝΗ

4.4 Συντήρηση κινούμενων μερών συστημάτων tracker (συσφίξεις, γρασσάρισμα)

ΕΤΗΣΙΑ

 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ

5.1 Οπτικός έλεγχος πινάκων DC,AC για τυχόν διαβρώσεις, απώλεια στεγανότητας κλπ

ΕΞΑΜΗΝΗ

5.2 Έλεγχος συνδέσεων - συσφίξεων καλωδιώσεων

ΕΤΗΣΙΑ

5.3 Έλεγχος αντικεραυνικής προστασίας

ΕΞΑΜΗΝΗ

5.4 Έλεγχος γειώσεων

ΕΤΗΣΙΑ

 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ

6.1 Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης (κάμερες, καταγραφικά)

ΕΞΑΜΗΝΗ

6.2 Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος συναγερμού (beams, επικοινωνία)

ΕΤΗΣΙΑ

 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ

7.1 Έλεγχος καλωδιώσεων

ΕΤΗΣΙΑ

7.2 Έλεγχος συνδέσεων και επικοινωνίας εξοπλισμού

ΕΤΗΣΙΑ

7.3 Έλεγχος καλής μετάδοσης σημάτων

ΕΤΗΣΙΑ

7.4 Παρακολούθηση καλής λειτουργίας πάρκου μέσω του συστήματος

ΣΥΝΕΧΗΣ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η διαδικασία αυτή αφορά την επέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων στη λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η οποία δύναται να προέρχεται είτε από αστοχία κάποιου μέρους του εξοπλισμού κατά τη λειτουργία του (που συνεπάγεται την ενεργοποίηση των εγγυήσεων του εξοπλισμού), είτε από κάποιο έκτακτο συμβάν (π.χ. πτώση κεραυνών) που οδηγεί στην ενεργοποίηση των Ασφαλιστικών Συμβολαίων των έργων. Για τις περιπτώσεις των έκτακτων συμβάντων η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση αντιμετώπισής τους εντός 24άρων ωρών από την ειδοποίησή της από τον Πελάτη και δεσμεύεται για την άμεση αποκατάστασή της εφόσον η απαιτούμενη επισκευή δεν περιλαμβάνει παραγγελία βασικού εξοπλισμού (πάνελ, μετατροπείς κλπ). Η Εταιρεία εκδίδει γραπτή αναφορά περιγραφής του συμβάντος που προκάλεσε τη δυσλειτουργία της εγκατάστασης και των εργασιών στις οποίες προέβη για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την εκτέλεση των εργασιών της τακτικής και έκτακτης συντήρησης, η Εταιρεία μας διαθέτει όλο τον απαιτούμενο ηλεκτρολογικό - ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό αφενός για την ορθή εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης και αφετέρου για τη διάγνωση και άρση βλαβών μιας φ/β εγκατάστασης, πιστοποιημένο με βάση τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, EN62446 και ιδιόκτητο όχημα τύπου VAN για το τεχνικό προσωπικό της. Ειδικότερα, ο εξοπλισμός αποτελείται από:

  • Πολυόργανο καταγραφής IV καμπύλης και καταγραφής τάσης, έντασης, ισχύος (IV - TESTER)
  • Πολυόργανο μέτρησης αντίστασης γείωσης, ισοδυναμικής σύνδεσης, συνέχειας αγωγών, αντίστασης μόνωσης καλωδίων, καλής λειτουργίας διαφορικού ρελέ (MACROTEST)
  • Αμπεροτσιμπίδες
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός


Επικοινωνία

SOLAR CLEANING
Γρηγορίου Λαμπράκη 33
T (+30) 26650 27795
F (+30) 26650 27644

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χάρτης

FLICKR STREAM

Scroll to top